O.O.G. | Terugblik
15300
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15300,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Terugblik

OOG IN VOGELVLUCHT

Onze organisatie is opgericht in september 1902!

 

Doelstelling

Behoud van de aantrekkelijkheid van de Goese binnenstad en belangenbehartiging voor de daar gevestigde ondernemers.

 

Hanze én Handelsbelangen

Samenwerking tussen ‘winkeliers’ in een winkelgebied is van alle tijden.

In de aanvang bestonden er een drietal verenigingen.

Het organiseren van een consumentententoonstelling begin jaren zestig (op het terrein van de toenmalige melkfabriek, later de (inmiddels weer ontruimde) Renaultgarage in het Marconigebied) leverde een enorm financieel tekort op en is aanleiding geweest voor nauwere samenwerking.

 

Goese Middenstands Centrale (GMC)

Uit de bestaande verenigingen is – in 1962 – de basis gelegd voor de Goese Middenstands Centrale (GMC). Belangrijke doelstelling van de GMC was het organiseren van evenementen (zoals oa het fruitcorso) om de binnenstad van Goes te promoten.

 

Het was de tijd dat er bijna nog alleen maar zelfstandige ondernemers actief waren in de binnenstad, waarbij vaak sprake was van meerdere opeenvolgende generaties.

 

Eerste GMC-voorzitter was de heer A. Kampman, uiteraard bijgestaan door enthousiaste medebestuursleden.

 

Begin jaren ’70 ging de Goese binnenstad op de schop, waarbij – eerst de Lange Kerkstraat en Klokstraat, daarna de Lange Vorststraat en de Ganzepoortstraat – omgevormd werden tot winkel- en wandelgebied. In die tijd een enorme ingreep.

 

Maar voor veel ondernemers was toen wel duidelijk dat er veel stond te veranderen. De opkomst in de regio van filiaalbedrijven, waardoor de samenstelling van winkels steeds meer ging veranderen en de behoefte bij Gemeente en projectontwikkelaars om de gunstige positie van Goes als centrumgemeente te versterken door het bouwen van nieuwe winkelgebieden (Schuttershofgebied en later het Kolveniershof). Toenmalig GMC-voorzitter Charles Linssen schetste een toekomstvisie – gedeeld door de meeste ondernemers – van leegstand in het oude centrum én het gevaar van het wegvallen van een compact winkelgebied, één van de belangrijkste kenmerken en aantrekkelijkheden van de Goese binnenstad. Nadat Charles Linssen zitting had genomen in de gemeentepolitiek hebben achtereenvolgens Henk Kampman jr, Roos Spelier en Ron Berks de voorzittershamer gehanteerd.

 

In de tussentijd ontwikkelde Goes zich als een aantrekkelijk winkelgebied, waarbij er – door nieuwe vestigingen van het grootwinkel- en filiaalbedrijven – een steeds grotere variatie in sortiment geboden kon worden, waardoor de aantrekkingskracht op de regioconsumenten steeds groter werd.

 

OndernemersOrganisatieGoes (OOG)

Mede door de wijzigende samenstelling en verhouding tussen gevestigde zelfstandige en filiaalbedrijven heeft het bestuur van de Goese Middenstands Centrale besloten tot de huidige naam: Ondernemers Organisatie Goes (OOG), maar met dezelfde doelstelling: behoud van de aantrekkelijkheid van de Goese binnenstad en belangenbehartiging voor de daar gevestigde ondernemers.

 

Toenemende mobiliteit zorgde enerzijds voor grotere problemen ten aanzien van het parkeren, anderzijds werd de consument steeds kritischer. Begin jaren ’90 is – in samenwerking met de gemeente – een denktank gevormd om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de Goese binnenstad.

 

Onder de voorzitterschappen van achtereenvolgens Simon Steutel sr, Steven Witkam en opnieuw Ron Berks heeft deze samenwerking geleid tot het opstellen van het Masterplan Binnenstad Goes, waarbij vorm wordt gegeven aan het opwaarderen van de sociale, culturele en economische functies van de binnenstad. Eind 2003 heeft de gemeenteraad tot uitvoering van het Masterplan besloten, waarbij naast de winkelstraten ook de verschillende pleinen opnieuw worden ingericht. Verder omvatt het plan de bouw van een grote parkeergarage naast het nieuwe theater.

 

De in het Masterplan vervatte toekomst visie voor de Goese Binnenstad is door de gemeente in twee fase in een tiental jaren gerealiseerd. Daar is OOG nauw bij betrokken geweest. OOG heeft namens de ondernemers in de binnenstad daarvoor in 2003 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten waarbij de afspraak is gemaakt een bedrag van 4.750.000 Euro te zullen bijdragen aan de verbetering van de binnenstad conform het Masterplan Binnenstad (herinrichting vn straten en pleinen, organisatie gezamenlijke activiteiten door Goes Marketing). Hiervoor is in 2008 Reclamebelasting ingesteld. Een jaarlijkse heffing met een looptijd tot 2027-2028, in 2020 verlengd tot 2029. Door de economische crisis met daarbij toegenomen leegstand in de binnenstad is de Reclamebelasting achtergebleven bij de geraamde inkomsten. In nauw overleg met partijen is een oplossing gevonden om dit tekort te kunnen oplossen. Om de einddatum te fixeren op eind 2028 (en in tweede instantie dus tot 2029) moest helaas voor de ondernemers de index worden verhoogd. Bijkomend voordeel is dat in het geval de inkomsten in de loop van de jaren boven de raming uitkomen zal de looptijd navenant wordt ingekort. Dat heeft dan overigens ook zijn invloed op het OndernemersFonds. Door een extra opslag op de indexering van de Reclamebelasting heeft de Goese Binnenstad jaarlijks de beschikking over een fonds van € 65.000,00. Vooralsnog dus tot eind 2029.