O.O.G. | Organisatiestructuur
15443
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15443,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Organisatiestructuur

ORGANISATIESTRUCTUUR ONDERNEMERS ORGANISATIE GOES (OOG)

Vereniging
De vereniging “Ondernemers Organisatie Goes” (OOG) bestaat als zodanig sedert 1 oktober 1997.

 

Voor die tijd was de vereniging bekend onder de naam Goese Middenstands Centrale (GMC).

 

De oorsprong van dit samenwerkingsverband gaat inmiddels meer dan 100 jaar terug.

 

Op 24 september 1902 werd een vereniging opgericht met als doel de belangen van de handeldrijvende, ambachtelijke en dienstverlenende ondernemers in de meest uitgebreide zin te bevorderen, zowel op economisch als vaktechnisch en sociaal terrein.

 

Blijkens de (oorspronkelijke) statuten wordt getracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het zonodig oprichten en beheren van instellingen tot onderlinge steun;
  • het organiseren van winkelacties, evenementen en tentoonstellingen;
  • het medewerken aan de totstandkoming en het behoud van onderwijsvoorzieningen die op enigerlei wijze aan de ondernemers in het werkgebied van de vereniging ten goede kunnen komen, zulks door de ondersteuning van initiatieven van anderen dan wel op eigen initiatief en al dan niet in samenwerking met anderen;
  • het aanwenden van alle andere wettige middelen die de leefbaarheid in het werkgebied van de vereniging kunnen bevorderen.

OOG is gevestigd in Goes.

 

Haar werkterrein omvat de binnenstad van de gemeente Goes.

 

Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen die binnen het werkgebied van de vereniging een onderneming uitoefenen.

 

Daarnaast kunnen bij besluit van de Algemene Ledenvergadering anderen tot het lidmaatschap worden toegelaten.

 

Algemene Ledenvergadering
Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vindt meestal plaats in het eerste kwartaal van het jaar, zodat tijdig de jaarstukken vastgesteld kunnen worden. Daarnaast kunnen er extra ledenvergaderingen worden uitgeschreven.

Als gevolg van de corona perikelen is het helaas in 2020 en 2021 niet mogelijk gebleken op de voorgeschreven wijze een Algemene Ledenvergadering te organiseren. De Algemene Ledenvergadering voor 2022 staat genoteerd voor 19 april.

 

Bestuur
Het bestuur van OOG vergadert normaliter een keer in de maand.